MALI   BIAŁCANIE

      

Zespół "Mali Białcanie" został założony w roku 1984, przez Stanisława Zagatę i Józefa Nowobilskiego.

Dziecięca grupa kultywuje rodzim± tradycję Podhala, przekazywan± z pokolenia na pokolenie, odkrywaj±c piękno swojego regionu poprzez ¶piew, taniec, dawne zwyczaje i zabawy.

Programy "Małych Białcanów" oparte s± na radosnych zabawach dziecięcych, towarzysz±cych różnym okoliczno¶ciom, a przeplatanych ¶piewem i tańcem góralskim.

Do najważniejszych osi±gnięć zespołu należ±:

 1. 26.08.1984 - Pierwszy występ zespołu w Białczańskim Domu Parafialnym
 2. 06.1992 - I miejsce w Gminnym Przegl±dzie Dorobku Kulturalnego w Bukowinie Tatrzańskiej
 3. 1993 - I miejsce za spektakl "Na holi" w II Ogólnopolskich Spotkaniach Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych - Skierniewice
 4. 12-15.08.1993 - III miejsce dla grupy ¶piewaczej na Sabałowych Bajaniach
 5. 1998 - III miejsce dla grupy ¶piewaczej w Przegl±dzie Dorobku Kulturalnego w Bukowinie Tatrzańskiej
 6. 1998 -III miejsce w Przegl±dzie Dorobku Kulturalnego w Bukowinie Tatrzańskiej w kategorii zespołów dziecięcych
 7. 1999 - III miejsce za przedstawienie Szopka podczas 27 Karnawału Góralskiego w Bukowinie Tatrzańskiej
 8. 1999 - III miejsce w Przegl±dzie Dorobku Kulturalnego Gminy Bukowina Tatrzańska w kat. Zespołów dziecięcych
 9. 17.10.2003 wyjazd zespołu do Częstochowy
 10. 12.2003 - organizacja I Białcańskich Przepatrzowin
 11. 14.11.2004 - wyróżnienie - dla Marcina Remiasz i Karoliny Remiasz w "V Konkursie Młodyk Tonecników" - Biały Dunajec
 12. 17-21.06.2005 - wyjazd zespołu do Wejherowa i Choczewa
 13. 07.06.2006 - XXI Przegl±d dorobku kulturalnego w Bukowinie Tatrzańskiej
  • gawęda - I miejsce Piotr Kuruc - Kat. I
  • recytacja - wyróżnienie Karolina Hornik - kat. I
  • instrumentali¶ci - III miejsce Marcin Remiasz - kat.
  • ¶piew solowy - III miejsce Joanna Rabiańska - kat. I, III miejsce Małgorzata Waliczek - kat. I, wyróżnienie Marta Rabiańska - kat. I
  • grupa ¶piewacza - II miejsce
  • zespoły regionalne - wyróżnienie
 14. 13-20.06.2006 - wyjazd zespołu do Kopalina i Choczewa
 15. 08.10.2006 - I miejsce - Małgorzata Waliczek w ¶piewie solowym w VII Przezieracce w Ratułowie
 16. 19.11.2006 - wyróżnienie - Marcin Remiasz i Barbara Dziubasik w ,,VII Konkursie Młodyk Toniecników" w Białym Dunajcu.
 17. 12.2006 - Jasełka w wykonaniu zespołów góralskich Białcanie i Mali Białcanie
 18. 05-07.01.2007 - II miejsce w X Podhalańskim Przegl±dzie Jasełkowym Spotkanie Rodzin - Kamyk 2007 Maniowy
 19. 31.05.2007 - Laureaci XXII przegl±du dorobku kulturalnego
  • gawęda - I miejsce - Małgorzata Waliczek kat.I
  • recytacja - I miejsce - Piotr Kuruc kat.I
  • ¶piew solowy - I miejsce - Aneta Rabiańska kat.I
  • grupy ¶piewacze - I miejsce grupa ¶piewacza Mali Białcanie
  • instrumentali¶ci - III miejsce Marcin Remiasz kat.I
  • kategoria zespołów - wyróżnienie Mali Białcanie
 20. 08-11.08.2007 - Sabałowe Bajania występ zespołu Mali Białcanie
  • duet - III miejsce M. Waliczek, M. Korkosz - kat.I
  • ¶piew solowy - III miejsce Joanna Rabiańska - Kat.I
  • grupa ¶piewacza - wyróżnienie grupa ¶piewacza Mali Białcanie
  • gawęda - I miejsce Piotr Kuruc kat.I
 21. 18.11.2007 - wyróżnienie dla Marcina Remiasza i Joanny Rabiańskiej w "VIII Konkurs Młodyk Tonecników" - Biały Dunajec
 22. 01.05.2008 - III miejsce dla zespołu Mali Białcanie za spektakl Na polanie w XV Jubileuszowym Międzynarodowym Przegl±dzie zespołów regionalnych - Zebrzydowice
 23. 02.05.2008 - Wyróżnienie dla zespołu Mali Białcanie za spektakl Na polanie w XXXIII Przepatrzowinach Teatrów Regionalnych Małopolski - Czarny Dunajec
 24. 10-11.05.2008 - Wyróżnienie - dla zespołu Mali Białcanie XVI Przednówek w Polanach Ko¶cielisko
 25. 23.05.2008 - Przegl±d dorobku kulturalnego
  • gawęda - wyróżnienie Mateusz Remiasz
  • recytacja - I miejsce Małgorzata Waliczek, II miejsce Ewa Piszczek
  • ¶piew solowy - I miejsce Joanna Rabiańska, II miejsce Aneta Rabiańska
  • grupy spiewacze - kat. I Wyróżnienie
  • zespoły regionalne - wyróżnienie Mali Białcanie
  • konkurs plastyczny - wyróżnienie specjalne dla Barbary Dziubasik
 26. 14-15.06.2008 - Wyróżnienie - dla zespołu Mali Białcanie za program "Na Polanie" za autentyczne zachowanie dzieci na polanie, piękny ¶piew dziewcz±t i ich ciekawie zróżnicowane strój - w XXXII Karpackim Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych -Rabka
 27. 21.06.2008 - występ zespołu Mali Białcanie i Białcanie w Bytomiu w operze S. Moniuszki pt. Halka
 28. 11-13.07.2008 - udział dziewczyn z zespołu Mali Białcanie na koncercie Andrzeja Brandstattera- Góralskie Serce 2
 29. 16.08.2008 - Sabałowe Bajania występ zespołów Mali Białcanie i Białcanie
  • ¶piew solowy - kat. I - Joanna Rabiańska II miejsce, Aneta Rabiańska III miejsce, Marta Rabiańska III miejsce
  • grupa ¶piewacza - kat. I - Mali Białcanie II miejsce
 30. 03.05.2009 - występ zespołu Mali Białcanie i Białcanie w Nowym S±czu w operze St. Moniuszki "Halka"
 31. 30.05.2009 - Przegl±d dorobku kulturalnego - Bukowina Tatrzańska
  • kat. gwędziarzy: II miejce - Ewa Piszczek
  • kat. ¶piew solowy: II miejsce - Małgorzata Waliczek, III miejsce - Aneta Rabiańska (II grupa wiekowa); I miejsce - Danuta Duda, II miejsce Joanna Rabiańska (III grupa wiekowa)
  • kat. Grup ¦piewaczych: II miejsce - zespół Mali Białcanie (I grupa wiekowa); II miejsce - zespół Mali Białcanie (II grupa wiekowa); I miejsce - zespół Mali Białcanie (III grupa wiekowa)
  • kat. Zespołów - I miejsce - zespół Mali Białcanie
 32. 03-08.06.2009 - pobyt zespołów Mali Białcanie i Białcanie w Pelplinie
 33. 06.07.2009 - Studio radio Kraków - prapremiera
 34. 10-11-12.07.2009 - Zakopane - Góralskie Serce 3
 35. 18-27.07.2009 - udział w Międzynarodowy Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych ¦więto Dzieci Gór - Nowy S±cz
 36. 14.08.2009 - udział w Sabałowych Bajaniach
  • ¶piew solowy: II miejsce - Joanna Rabiańska, III miejsce - Danuta Duda (kat. młodzieżowa); III miejsce - Małgorzata Waliczek (kat. dziecięca)
  • ¦piew grupowy: I miejsce - grupa ¶piewacza z zespołu Mali Białcanie (kat. dziecięca)
 37. 22.11.2009 - Jubileusz 25-lecia zespołu Mali Białcanie
 38. 06.01.2010 - Kolędowanie w teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie
 39. 23.04.2010 - I miejsce dla grupy ¶piewaczej Mali Białcanie w III Międzykulturowym Przegl±dzie Folklorystycznym "Zagłębie i S±siedzi" - D±browa Górnicza
 40. 23.04.2010 - II miejsce dla zespołu tanecznego Mali Białcanie w III Międzykulturowym Przegl±dzie Folklorystycznym "Zagłębie i S±siedzi" - D±browa Górnicza
 41. 03.05.2010 - Złote Kierpce dla zespołu Mali Białcanie w I Tatrzańskim Przegl±dzie Zespołów Regionalnych - Zakopane
 42. 08.05.2010 - Przegl±d Dorobku Kulturalnego Gminy Bukowina Tatrzańska "Małe Bajania 2010":
  • III miejsce dla grupy ¶piewaczej Mali Białcanie kat. I
  • II miejsce dla grupy ¶piewaczej Mali Białcanie kat. II
  • I miejsce dla grupy ¶piewaczej Mali Białcanie kat. III
  • W kategorii zespołów regionalnych Komisja Artystyczna wyróżniła zespoły za najlepiej wykonane elementy w programach zespołów: "Mali Białcanie" z Białki Tatrzańskiej - za wła¶ciw± reżyserię programu opartego na tradycji folkloru dziecięcego
 43. 12-13.06.2010 - Wyróżnienie dla zespołu MALI BIAŁCANIE z Białki Tatrzańskiej (pow. tatrzański) program " Przy chałpie" za dobrze zrealizowany temat programu, bardzo dobry ¶piew i taniec, oraz wła¶ciwie wykorzystan± scenografię w XXXIV Karpackim Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych
 44. 13.06.2010 - udział dziewczyn w koncercie zaczarowanej piosenki - Kraków
 45. 25-27.06.2010 - Dyplom laureata w konkursie Duży - Mały dla grupy ¶piewaczej Mali Białcanie - Kazimierz Dolny
 46. 11-15.08.2010 - I miejsce w konkursie ¶piewu grupowego duet - Małgorzata Waliczek i Joanna Rabiańska w XLIV Sabałowe Bajania - Bukowina Tatrzańska
 47. 10.09.2010 - Benefis Włodzimierza Matuszaka - udział grupy ¶piewaczej Mali Białcanie - Warszawa Teatr Kamionka.
 48. 24.11.2010 - ¶piew kolęd zespołu Mali Białcanie z Fundacj± Pro Artis w serialu Plebania - Warszawa
 49. 30.04 -06.05.2011 - wyjazd zespołu "Mali Białcanie" na Festiwal do Macedonii - Ohrid
 50. 9-10.07.2011 - Udział dziewcz±t zespołu Mali Białcanie i Białcanie w Koncercie Andrzeja Brandstattera "Góralskie serce 4"
 51. 12.08.2011 - 45- Sabałowe Bajania w Bukowinie Tatrzańskiej - II miejsce w ¶piewie grupowym kat. II grupa młodzieżowa
 52. 10 -12.12.2011 - Koncert kolęd z Fundacj± Andrzeja Brandstattera w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.
 53. 02.05.2012 - wyróżnienie dla zespołu Mali Białcanie z przedstawieniem "Na polanie" za dobr± reżyserię widowiska oraz bardzo dobry ¶piew i taniec - Małe Bajania - Bukowina Tatrzańska - I miejsce dla grupy ¶piewaczej "Małe Białcanki"
 54. 05.05.2012 - Złote Kierpce dla zespołu Mali Białcanie za program "Na polanie" w III tatrzańskim przegl±dzie dziecięcych zespołów regionalnych
 55. 03.05.2013 - I miejsce dla grupy ¶piewaczej Mali Białcanie w 28 Przegl±dzie Dorobku Kulturalnego Gminy Bukowina Tatrzańska "Małe Bajania"
 56. 03.05.2013 - wyróżnienie dla zespołu Mali Białcanie za bardzo dobry ¶piew i taniec w 28 Przegl±dzie Dorobku Kulturalnego Gminy Bukowina Tatrzańska "Małe Bajania"
 57. 09.06.2013 - udział dziewczyn z zespołu Mali Białcanie w finałowym koncercie "Razem Mimo Wszystko" podczas Festiwalu Zaczarowanej Piosenki - Kraków
 58. 13-14.07.2013 - udział dziewczyn zespołu Białcanie i Mali Białcanie w IX Wierchowych Spotkaniach - koncertach fundacji Pro Artis - Zakopane
 59. 01.05.2014 - Grand Prix 2014 na XXI Międzynarodowym Przegl±dzie zespołów regionalnych "Złoty Kłos" Euro - Folklor 2014 - Zebrzydowice
 60. 02.05.2014 - wyróżnienie za logiczne przeprowadzenie prezentacji, dobry taniec, ¶piew oraz zróżnicowane stroje - Małe Bajania 2014
  • w kat ¶piewu solowego - I miejsce - Wiktoria Furczoń; II miejsce - Adriana Kuchta, Alicja Korkosz
  • kat ¶piewu grupowego - II miejsce
  • w kat instrumentalistów - III miejsce - Tymoteusz Kowalczyk
 61. 09.05.2014 - Złote Kierpce w V Tatrzańskim Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych- Zakopane
 

© Białcanie 2021

Białka Tatrzańska - noclegi, parafia Sw. App. Szymona i Judy Tadeusza, Zespół Szkół; Szkoła Podstawowa i Gimnazjum, LKS Watra Białka Tatrzańska, Hultaje - zespół na wesele

oprac: aspress/centrum